Push hands – Tui Shou

Push hands - Tui Shou

Tui Shou – push hands betyder egentlig “skubbe med hænderne”
men reelt er der mere tale om “følehænder”.

Tui Shou er partnerøvelser, hvor man overfører det, man har lært
i formen til praktisk. I starten lærer man at føle hinandens balance
og senere lærer man at flytte hinanden – her nærmere man sig langsomt
kampkunsten i Taijiquan. Alt foregår langsomt og blødt.